Bedankt!

Het bestuur van de Stichting The Hague Korfball Masters wil graag alle medewerkers, scheidsrechters en overige functionarissen hartelijk bedanken voor de geleverde inzet gedurende de voorbereiding en praktische uitvoering van deze 30e editie van de Haagse Korfbaldagen. Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van HKV/Ons Eibernest en KVS/Maritiem voor de extra geleverde inzet. Mede daardoor kunnen we terugkijken op weer een zeer geslaagd evenement. BEDANKT HIERVOOR!