Overlijden Rémy van Eijnatten

Remy

Het is onze droeve plicht te melden, dat op zaterdag 16 juni 2018 is overleden
Rémy van Eijnatten
Voorzitter Stichting The Hague Korfball Masters
Inspirator en drijvende kracht achter de organisatie van de Haagse Korfbaldagen

Hoewel hij reeds langere tijd ziek was, bleef hij tot op het laatste moment opgewekt doorgaan en zich verantwoordelijk voelen voor een goede organisatie. In hem verliezen we een bijzonder mens en zullen wij hem node missen. Wij wensen zijn vrouw Renée, kinderen en verdere familie veel sterkte.

Bestuur The Hague Korfball Masters