WEDSTRIJDREGLEMENT HAAGSE KORFBALDAGEN 2016

Verenigingen, coaches en scheidsrechters worden dringend verzocht het wedstrijd-reglement van te voren goed te lezen in verband met het juist toepassen hiervan.

Categorieën

A) Senioren Korfballeague-Hoofdklasse KNKV
B) Senioren Overgangsklasse KNKV
C) Senioren 1e, 2e, 3e Klasse KNKV
D) A-jeugd Hoofdklasse – Overgangsklasse KNKV
E) A-jeugd 1e, 2e, 3e klasse KNKV

Algemeen

 1. De in het wedstrijdprogramma als eerste genoemde ploeg wordt als thuis-spelende vereniging beschouwd en is verplicht voor de wedstrijdbal te zorgen.
 2. Er wordt geen tijd bijgetrokken voor ploegen die te laat verschijnen.
 3. Een team dat 5 minuten na het aanvangssignaal van de scheidsrechter niet staat opgesteld verliest de wedstrijd met 5-0.
 4. Vóór iedere wedstrijd worden de ploegen aan het publiek voorgesteld. De ploegen worden vriendelijk verzocht bij aankomst in de zaal hun opstellingen met namen en nummers aan de wedstrijdtafel af te geven.
 5. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële spelregels van het KNKV, tenzij hierna anders aangegeven.
 6. De volgende wedstrijden worden met schotklok gespeeld waarbij de schotklok-apparatuur (bedrijfsgereed!), jury-voorzitter, schotklok en scorebord bedieners en de omroeper verzorgd dienen te worden door de door de organisatie aangewezen verenigingen (is in aparte mailing bekendgemaakt):
  - Alle poulewedstrijden Senioren Korfballeague-Hoofdklasse (A)
  - Alle poulewedstrijden Senioren Overgangsklasse (B)
  - Alle poulewedstrijden A-jeugd Hoofdklasse-Overgangsklasse (D)
 7. De volgende wedstrijden worden met schotklok gespeeld waarbij de schotklokapparatuur (bedrijfsgereed), jury-voorzitter, schotklok en scorebord bedieners en de omroeper verzorgd worden door de door de organisatie.
  - De finale Senioren Korfballeague-Hoofdklasse (A)
  - De finale Senioren Overgangsklasse (B)
  - De finale A-jeugd Hoofdklasse-Overgangsklasse (D)
 8. Voor de bepaling van de onderlinge rangorde gelden achtereenvolgens het behaalde aantal wedstrijdpunten, het onderling resultaat, het doelsaldo, het hoogste aantal gescoorde doelpunten en loting.
 9. Indien de kwartfinales categorie A-jeugd 1-2-3 (E), halve finales categorie Senioren 1-2-3 (C) en halve finales A-jeugd 1-2-3 (E) alsmede de finales alle categoriën A, B, C, D en E na het verstrijken van de normale wedstrijdduur in een gelijkspel eindigen, dan wordt eenmaal 5 minuten verlengd volgens het principe van de Golden Goal. Is de stand daarna nog gelijk, dan volgen er strafworpen. Door loting wordt bepaald wie er begint met de strafworpen. Alle spelers en speelsters, die op het moment van het beëindigen van de wedstrijd in het veld stonden, nemen om en om elk één strafworp. Is de stand daarna nog gelijk, dan wordt, in dezelfde volgorde als bij de eerste serie strafworpen, steeds om en om één strafworp genomen, totdat één van de ploegen mist daar waar de andere ploeg in de gelijke beurt gescoord heeft.


  Categorie A: Senioren Korfballeague-Hoofdklasse KNKV

 10. De speeltijd van de wedstrijden bedraagt 2×25 minuten zuivere speeltijd. Rust 10 minuten.
  Er zijn 2 poules met 3 ploegen. De winnaars van de 2 poules spelen op zaterdagavond 5 november tegen elkaar in de finale.
  (De nummers 2 spelen op zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen elkaar evenals de nummers 3)

  Categorie B: Senioren Overgangsklasse KNKV

 11. De speeltijd van de wedstrijden bedraagt 2 x 25 minuten zuivere speeltijd. Rust 10 minuten.
  Er zijn 2 poules met 3 ploegen. De winnaars van de 2 poules spelen op zaterdag 5 november tegen elkaar in de finale.
  (De nummers 2 spelen op zaterdagochtend een oefenwedstrijd tegen elkaar evenals de nummers 3)

  Categorie C: Senioren 1e, 2e, 3e Klasse KNKV

 12. De speeltijd van de poulewedstrijden en de finale bedraagt 2 x 30 minuten. Rust 10 minuten. De speeltijd voor de halve finales bedraagt
  2 x 20 minuten met 10 minuten rust. (Kortere speeltijd ivm. Mogelijke overbelasting in speelweek; indien beide ploegen onderling akkoord kan 2 x 30 minuten gespeeld worden. Rust 10 minuten. De 2e wedstrijd begint dan om 20.40 uur ipv. 20.10 uur)
  Er zijn 4 poules met elk 4 ploegen. De winnaars van de 4 poules spelen op donderdag 3 november tegen elkaar in de halve finales. De winnaars van de halve finales spelen op zaterdag 5 november tegen elkaar in de finale.

  Categorie D: A-jeugd Hoofdklasse / Overgangsklasse KNKV

 13. De speeltijd van de wedstrijden bedraagt 2 x 25 minuten zuivere speeltijd. Rust 10 minuten.
  Er zijn 2 poules met elk 4 ploegen. De winnaars van de 2 poules spelen op vrijdag 4 november tegen elkaar in de finale.

  Categorie E: A-jeugd 1e-2e-3e Klasse KNKV

 14. De speeltijd van de poulewedstrijden op zaterdag 29 oktober in sporthal De Schilp bedraagt 36 minuten inclusief de vakwisseling.
  Er is geen pauze tussen de speelhelften en het begin-, wissel- en eindsignaal worden centraal gegeven. De speeltijd in de kwart finales en de halve finales bedraagt 2 x 20 minuten met 10 minuten rust. (De kortere speeltijd in de halve finale ivm.mogelijke overbelasting in speelweek; indien beide ploegen onderling akkoord kan 2 x 30 minuten gespeeld worden. Rust 10 minuten. De 2e wedstrijd begint dan om 20.40 uur ipv. 20.10 uur)
  De speeltijd van de finale bedraagt 2x 30 minuten. Er zijn 4 poules met 4 ploegen. De winnaars en nummers 2 van deze 4 poules spelen op maandag 31 oktober tegen elkaar in de kwartfinales. De winnaars van de kwartfinales spelen woensdag 2 november tegen elkaar in de halve finales. De winnaars van de halve finales spelen op vrijdag 4 november in de finale.

  Tot besluit

 15. Door de scheidsrechter gegeven gele en rode kaarten zullen worden gemeld aan de toernooi-organisatie.

 16. Spelers en speelsters die hun tweede gele kaart hebben gekregen zijn automatisch uitgesloten van de eerstvolgende wedstrijd.

 17. Spelers en speelsters die een rode kaart ontvangen hebben zijn automatisch uitgesloten van de eerstvolgende wedstrijd.

 18. Protesten worden niet in behandeling genomen.

 19. De deelnemende ploegen wordt geacht met hun sterkst mogelijke teamopstelling aan het toernooi deel te nemen.

 20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Den Haag, 25 oktober 2016