Wedstrijdreglement 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT HAAGSE KORFBALDAGEN 2017

Verenigingen, coaches en scheidsrechters worden dringend verzocht het wedstrijd-reglement van te voren goed te lezen in verband met het juist toepassen hiervan.

Categorieën
A) Senioren Hoofdklasse-Overgangsklasse KNKV
B) Senioren Klasse 1-2-3 KNKV
C) A-jeugd Hoofdklasse – Overgangsklasse KNKV
D) A-jeugd Klasse 1-2-3 KNKV
E) G-korfbal KNKV

Algemeen

  1. De in het wedstrijdprogramma als eerste genoemde ploeg wordt als thuis-spelende vereniging beschouwd en is verplicht voor de wedstrijdbal te zorgen.
  2. Er wordt geen tijd bijgetrokken voor ploegen die te laat verschijnen.
  3. Een team dat 5 minuten na het aanvangssignaal van de scheidsrechter niet staat opgesteld verliest de wedstrijd met 5-0.
  4. Vóór iedere wedstrijd worden de ploegen aan het publiek voorgesteld. De ploegen worden vriendelijk verzocht bij aankomst in de zaal hun opstellingen met namen en rugnummers aan de wedstrijdtafel af te geven.
  5. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële spelregels van het KNKV, tenzij hierna anders aangegeven.
  6. De volgende wedstrijden worden met schotklok gespeeld waarbij de juryvoorzitter, schotklok- en scorebord bedieners en de omroeper verzorgd dienen te worden door de door de organisatie aangewezen verenigingen (alle verenigingen zijn in aparte mailing geïnformeerd)
   De schotklokapparatuur wordt door de organisatie bedrijfsklaar ter beschikking gesteld:
   – Alle poulewedstrijden Senioren Hoofdklasse-Overgangsklasse (A)
   – Alle poulewedstrijden A-jeugd Hoofdklasse-Overgangsklasse (C)
   – Alle poulewedstrijden in de Senioren Klasse 1-2-3 (B) waarbij beide ploegen 1e klasse spelen.
  7. De volgende wedstrijden worden met schotklok gespeeld waarbij de schotklokapparatuur (bedrijfsgereed), jury-voorzitter, schotklok en scorebord bedieners en de omroeper verzorgd worden door de organisatie.
   – De halve finales Senioren Klasse 1-2-3 (B) mits er minimaal 1 Seniorenploeg uit Klasse 1 in uitkomt.
   De finale Senioren klasse 1-2-3 (B)
   – De finale Senioren Hoofdklasse-Overgangsklasse (A)
   – De finale A-jeugd Hoofdklasse-Overgangsklasse (C)
  8. Voor de bepaling van de onderlinge rangorde gelden achtereenvolgens het behaalde aantal wedstrijdpunten, het onderling resultaat, het doelsaldo, het hoogste aantal gescoorde doelpunten en loting.
  9. Indien de kwartfinales categorie A-jeugd Klasse 1-2-3 (D), halve finales categorie Senioren Klasse 1-2-3 (B) en halve finales A-jeugd Klasse 1-2-3 (D) alsmede de finales alle categorieën A, B, C, D en E na het verstrijken van de normale wedstrijdduur in een gelijkspel eindigen, dan wordt eenmaal 5 minuten verlengd volgens het principe van de Golden Goal. Is de stand daarna nog gelijk, dan volgen er strafworpen. Door loting wordt bepaald wie er begint met de strafworpen. Alle spelers en speelsters, die op het moment van het beëindigen van de wedstrijd in het veld stonden, nemen om en om elk één strafworp. Is de stand daarna nog gelijk, dan wordt, in dezelfde volgorde als bij de eerste serie strafworpen, steeds om en om één strafworp genomen, totdat één van de ploegen mist daar waar de andere ploeg in de gelijke beurt gescoord heeft.

Categorie A: Senioren Hoofdklasse-Overgangsklasse KNKV

  1. De speeltijd van de wedstrijden bedraagt 2×25 minuten zuivere speeltijd. Rust 10 minuten.
   Er zijn 2 poules met 4 ploegen. De winnaars van de 2 poules spelen op zaterdagavond 4 november tegen elkaar in de finale.
   De nummers 2, 3 en 4 van poule A spelen op zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen respectievelijk nummer 2, 3 en 4 van poule B.

Categorie B: Senioren Klasse 1-2-3 KNKV

  1. De speeltijd van de wedstrijden bedraagt 2 x 30 minuten. Rust 10 minuten. De speeltijd voor de poulewedstrijden, de halve finales en de finale welke met schotklok worden gespeeld bedraagt 2×25 minuten zuivere speeltijd. Rust 10 minuten.
   Er zijn 4 poules met elk 4 ploegen. De winnaars van de 4 poules spelen op donderdag 2 november tegen elkaar in de halve finales. De winnaars van de halve finales spelen op zaterdag 4 november tegen elkaar in de finale.

Categorie C: A-jeugd Hoofdklasse / Overgangsklasse KNKV

  1. De speeltijd van de wedstrijden bedraagt 2 x 25 minuten zuivere speeltijd. Rust 10 minuten.
   Er zijn 2 poules met elk 4 ploegen. De winnaars van de 2 poules spelen op vrijdag 3 november tegen elkaar in de finale.

Categorie D: A-jeugd Klasse 1-2-3 KNKV

  1. De speeltijd van de poulewedstrijden op zaterdag 28 oktober in de breedtesporthallen van de SportCampus Zuiderpark bedraagt
   36 minuten inclusief de vakwisseling. Er is geen pauze tussen de speelhelften en het begin-, wissel- en eindsignaal worden centraal gegeven. De speeltijd in de kwartfinales, de halve finales en de finale bedraagt 2 x 30 minuten met 10 minuten rust.
   Er zijn 4 poules met 4 ploegen. De winnaars en nummers 2 van deze 4 poules spelen op maandag 30 oktober tegen elkaar in de kwartfinales. De winnaars van de kwartfinales spelen woensdag 1 november tegen elkaar in de halve finales. De winnaars van de halve finales spelen op vrijdag 3 november in de finale.

Categorie E: G-korfbal KNKV

  1. De speeltijd van de poulewedstrijden op zaterdag 28 oktober bedraagt 2x 12,5 minuten. Er is geen pauze tussen de speelhelften en het begin-, wissel- en eindsignaal worden centraal gegeven. Er wordt niet om de 2 doelpunten van vak gewisseld maar halverwege de wedstrijd van functie. De speeltijd in de finale bedraagt 2x 15 minuten met 10 minuten rust. Er zijn 2 poules met elk 4 ploegen. De winnaars van de 2 poules spelen op zaterdag 4 november tegen elkaar in de finale.

Tot besluit

  1. Voor alle wedstrijden geld dat het wissel reglement van het KNKV van toepassing is.
  2. Door de scheidsrechter gegeven gele en rode kaarten zullen worden gemeld aan de toernooi-organisatie.
  3. Spelers en speelsters die hun tweede gele kaart hebben gekregen zijn automatisch uitgesloten van de eerstvolgende wedstrijd.
  4. Spelers en speelsters die een rode kaart ontvangen hebben zijn automatisch uitgesloten van de eerstvolgende wedstrijd.
  5. Protesten worden niet in behandeling genomen.
  6. De deelnemende ploegen worden geacht met hun sterkst mogelijke teamopstelling aan het toernooi deel te nemen.
  7. Deelnemende ploegen, die naar het oordeel van de organisatie t.a.v. artikel 20 verzaken, zullen door de organisatie worden uitgesloten van de beschikbare prijzen.
  8. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Den Haag, 23 augustus 2017