Afscheid en nieuw bestuurslid

Afscheid en nieuw bestuurslid

Joke van Lith (Refleks) heeft te kennen gegeven geen deel meer te kunnen uitmaken van het bestuur van de Haagse Korfbaldagen. Erg jammer, maar gelukkig blijft ze wel actief meedraaien tijdens de Haagse Korfbaldagen. Joke bedankt voor al je werk. Margot van Loon (HKV Achilles) heeft haar plaats ondertussen ingenomen. Margot gaat zich vooral richten op de Side Events.
Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.