Parkeer (on)mogelijkheid bij de Sportcampus

Parkeer (on)mogelijkheid bij de Sportcampus

Op zaterdag 28 oktober vinden in de Sportcampus Zuiderpark diverse toernooien plaats in het kader van de Haagse Korfbaldagen.

Wij wijzen de deelnemers en toeschouwers er graag op, dat de parkeermogelijkheden in het Zuiderpark slechts beperkt zijn en adviseren U daarom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of met de fiets te komen.

Daarnaast is de Melestokelaan vanaf de Loevesteinlaan richting Centrum afgesloten, zodat het Zuiderpark alleen bereikbaar is via de Melestokelaan van de kant van de Moerweg

Openbaar Vervoer

  • Vanaf CS en HS tram 16 en 9 richting Vrederust,
  • uitstappen halte Sportcampus of Aagje Dekenlaan
  • rechtsaf het Zuiderpark in richting Sportcampus